ORGANIZATOR WYPRAW

Organizatorem wypraw Śladami Watahy z Leszkiem Lichotą jest

Agencja Turystyczna Bieszczady Adventure

Daniel Wojtas

38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 11

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – nr ewidencyjny 5850